Genel BilgiAdalet için barışı getirmeliyiz, barış için ise savaşmalıyız. Dünya için, insanlık için, el ele verdik, tek vücut olduk.

- DRC BirliğiGörev Bildirisi

DRC Birliği, anormal nesneler muhafaza eden uluslararası bir hükümet dışı kurum olarak gizlilik içinde faaliyet göstermektedir. DRC Birliği, sürekli ve sarsılmaz gizli çalışma yoluyla insan türünün Karasal egemenliğini korumayı ve medeniyetin kaosa inmesini önlemeyi amaçlamaktadır.

Birliğin asıl amacı üç aşamalıdır:

Discovery - Keşif

Birlik, anormallikleri sivil veya düşman kurumlardan önce keşfetmek için her zaman yeni anormallikler için araş yapar. Bir anormallik keşfedildiğinde, anormallik muhafaza edilir.

Research - Araştırma

Birlik, karşılaştığı anormalliklerden çok şey öğrenebilir. Anomalilerin incelenmesi, bir bütün olarak insanlığın yaşamını iyileştirmek için uygulanabilecek veya yeniden tasarlanabilecek değerli bilimsel içgörü sağlar. İnisiyatif araştırmaları, şu anda tüm insanlığa fayda sağlayan tüm alanlarda sayısız atılımlara yol açtı.

Containment - Muhafaza

Birlik, genel halk için tehlikeyi önlemek, bilgi güvenliğini sağlamak ve araştırma yapmak amacıyla anormalliklerin muhafaza edildiği güvenli tesisler inşa eder ve sürdürür. Muhafaza öncesi ve sonrasında anormal fenomenler sivil hayattan gizlenir ve olası kitlesel panik önlenir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License