İlgi Grupları

Açıklama: Birçok, Birlikle bazı benzerliklere sahip olan, paranormal ve anormallikler ile ilgilenen gruplar vardır. Bu gruplar, kendi çıkarları için veya insanlığın korunması için çalışırlar. Bazıları rakip organizasyonlar, bazıları Birlikten ayrılmış gruplardır ve bazıları Birliğin ortaklarıdır.


İlişki Durumu Sınıflandırma Sistemi:

Müttefik —- Birlik ile doğrudan bağı olan, Birliğe bağlı çalışan veya Birlik ile ortak olan gruplardır.

İyi —— Birlik ile herhangi düşmanlık durumu olmayan, ara sıra Birlik ile işbirliği yapan gruplardır.

Nötr —- Birlik ile ilişkisi çok az olan gruplardır.

Bilinmiyor —- Birlik ile ilgili düşünce ve davranışları bilinmeyen gruplardır.

Düşman —- Birlik ile rekabet veya düşmanlık içerisinde olan gruplardır.


Chaos-prevention-transparent.png

Global Chaos Prevention Organization (GCPO)

İlişki Durumu: İyi

  • Kuruluşun Farkında
  • Anormalliklerin Farkında

Genel Görüş: Global Chaos Prevention Organization (GCPO), 1994 yılında, ABD hükümeti tarafından, dünyada kaosun yaşanmasını önlemek için kurulmuştur. Kaosun yaşanmasını önlemek için ellerinden geleni yaparlar. Birlik ve GCPO'ın arası iyidir. Şimdiye dek, Birlik ve GCPO arasında pek çok ortak çalışma ve operasyon gerçekleştirilmiştir.

Daha fazla bilgi için: Global Chaos Prevention Organization


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License